Wednesday, March 31, 2010

Visi, Misi & Objektif Kokurikulum

VISI KOKURIKULUM
Melahirkan seramai mungkin pelajar yang cemerlang dalam kokurikulum disemua peringkat.

MISI KOKURIKULUM
Membimbing dan melibatkan pelajar secara proaktif dalam pelbagai program KoAkademik,
Unit Beruniform, Sukan dan Permainan melalui strategi perancangan yang mantap,
sehingga mencapai tahap tertinggi.

OBJEKTIF KOKURIKULUM
Peningkatan akademik dan disiplin pelajar.
Membimbing pelajar dalam aspek kepimpinan, nilai-nilai murni, kependidikan dan kemasyarakatan.
Membina integrasi nasional dan jatidiri bangsa Malaysia.
Menyeimbangkan perkembangan JERI.

No comments:

Post a Comment